“Csak a legjobbak képesek tanulni a múlt hibáiból, a többieket a sors arra kárhoztatja, hogy megismételjék őket.”

Revenge c. film

coaching

“Amit a cél elérésével kapunk, közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük.”

Zig Ziglar

executive és business coach

AMIT A COACHINGTÓL KAPHAT

MILYEN VEZETŐ SZÁMÁRA LEHETŐSÉG AZ ÜZLETI COACHING?

 • aki nyitott
 • aki fejlődni akar
 • aki készen áll a változásra
 • aki őszintén meg akarja beszélni az üzleti és vezetői dilemmáit
 • aki jobb vezető akar lenni
 • aki értékteremtésre törekszik
 • aki frissíteni szeretné a cégvezetésről, üzletről szóló tudását
 • aki szellemi inspirációra vágyik

AMIT A COACHINGTÓL KAPHAT

 • új szempontokat
 • megváltozott látásmódot és attitűdöt
 • rálátást
 • cselekvési lehetőségeket
 • komplexebb megközelítési képességet
 • új viselkedésminták megismerésének, kipróbálásának és elsajátításának a lehetőségét
 • érzelmi és intellektuális fejlődési lehetőséget
 • célok megfogalmazásának, kidolgozásának és elérésének a lehetőségét
 • mélyebb önismeretet
 • megerősödött önbizalmat
 • dilemmái megosztásának lehetőségét védett, támogató, inspiráló környezetben
 • megnyugvást
 • kiegyensúlyozottságot

AMIT A COACHINGTÓL KAPHAT SZAKMAI ÉRTELEMBEN

Hatékonyabb vezetővé válik

 • javul kommunikációja (írásban, szóban, prezentáció)
 • javulnak vezetői készségei, bővül vezetői eszköztára
 • hatékonyabban delegál
 • eredményesebben motivál
 • hatékonyabb meeting vezetés
 • javul visszajelzés adása
 • javul mások meghallgatásának és megértésének képessége
 • javul a kihívást jelentő munkatársak kezelése
 • javulnak és bővülnek konfliktuskezelési technikái
 • javul stresszkezelése, csökken stressz szintje
 • döntésképesebbé válik
 • javul időgazdálkodása
 • javul önérvényesítő képessége

Összességében JOBB VEZETŐVÉ válik, akit munkatársai elfogadnak, akivel szívesebben, elégedettebben és eredményesebben dolgoznak. Saját változása és fejlődése révén lehetőséget teremt munkatársai számára egy élhetőbb munkahelyi környezet és kultúra megtapasztalására. Saját példájával ösztönözhet másokat.

MILYEN KIHÍVÁSOKKAL KELL SZEMBENÉZNIE A VEZETŐNEK AZ EREDMÉNYEK ELÉRÉSÉHEZ?

A coaching folyamatban nemcsak a coach, a vezető (coachee) is keményen dolgozik. A coaching különböző kihívásokat állít a vezető elé.

 • Odafigyelés önmagára, az érzéseire, gondolataira, tetteire
 • Szembenézés önmagával, a nehéz kérdésekkel
 • Bátorság a kimozdulásra a jelenből és elindulni a fejlődés, változás útján, elviselni a bizonytalanságot
 • Döntés az elérendő célról 
 • Önfegyelem, kitartás a célhoz vezető út végigjárásában
 • Humor és empátia saját kísérletezései, botlásai elfogadásához
 • Cselekvés a megvalósítás érdekében 
 • Örömképesség saját teljesítményének az elismerésére és megünneplésére

Mottó: “Ha izzadni akarsz, hívj coachot, ha azt akarod, hogy a másik izzadjon, hívj tanácsadót!”