“Én mindig hittem abban, hogy az ember akár százszor is újrakezdheti, azzá válhat, aki lenni akar.”

Jodi Lynn Picoult

coaching

“Az élet akkor változik, amikor mi is változunk.”

Andrew Matthews

executive és business coach

AHOGYAN ÉN COACHOLOK

SZÁMOMRA A FOLYAMAT
Számomra a coaching mindig személyes élmény és mindig másképp kihívás. Egyedi és nem rutin. Minden folyamatban újra és újra felfedezem partnereim sokszínűségét, tehetségét és különlegességét. Őszintén tudom csodálni őket ezért. A folyamatokból mindig tanulok én is. Magamról és a szakmáról egyaránt. Kedvelem a partnereimet – vagy ahogy egy írástudó fogalmazta – intelligens közelségbe kerülök velük.

SZEMÉLYISÉG
Minden folyamatban teljes személyiségemmel, hátteremmel és integritásommal vagyok jelen. Elkötelezetten, kiegyensúlyozottan, őszintén, függések nélkül.

KREATIVITÁS
A coachingban hagyatkozom intuícióimra. Kreatívan használom meglévő tudás- és eszköztáramat, hogy azt az adott személyhez és feladathoz illeszkedően alkalmazzam. Folyamataimban merek kisérletezni. Élek a humor és a játék lehetőségével.

SZAKMAI FELKÉSZÜLTSÉG
Munkámban kiemelten támaszkodom az elméleti alapok ismeretére. Ezért tanultam szociálpszichológiát, gazdaságpszichológiát, kontsruktivista tudás- és tanulás elméletet, szuggesztív kommunikációt, döntés- és vezetéselméletet, menedzsmentet. Ezért bővítem tudásomat a pszichológia és annak üzleti alkalmazása terén. Ezért olvasom az innovatív és inspiráló üzleti gondolkodók írásait. Ezek jelentik az elméleti alapot, melyre a különböző coaching irányzatok, modellek, módszerek és gyakorlatok megismerésével tovább építkezem.

ÜZLETI TAPASZTALAT
Folyamataimhoz tapasztalati hátteret biztosít a vezetésben, az üzleti működésben és a szervezeti folyamatokban szerzett sok éves vezetői gyakorlatom. Coaching munkáimnak mindig törekszem részévé tenni az üzleti tudás- és szemléletfrissítést, az inspiráló üzleti- és vezetési gondolatok megosztását.

MEGKÖZELÍTÉS
Több megközelítést alkalmazó coach vagyok. Nem köteleződtem el egyik coaching irányzat vagy módszer mellett sem. Ugyanakkor törekszem minél szélesebb körű ismeretre szert tenni ezekről. Nem a módszerekben hiszek. A folyamat sikerességének sokkal inkább tényezője a coachee elkötelezettsége, a coach-coachee kapcsolatának minősége, a folyamat strukturáltsága.

COACHING ÜLÉSEK
Coaching folyamataim cél- és eredményorientáltak. Pragmatikus megközelítésűek. Törekszem konkrétumok – tények, ismeretek, esetek, anyagok – alapján dolgozni. Az üléseket oldott, közvetlen légkörben tartom. Ugyanakkor a coaching folyamat nem feltétlenül líneáris, lehetnek nehéz szakaszai. A partnerem motivációja belülről fakad, csak azért a célért motivált, ami számára fontos, amit ő akar megoldani, ami őt feszíti. A folyamatot akkor tekintem sikeresnek, ha partnerem kitűzött célja tekintetében nyugvó pontra jut.

COACHING FILOZÓFIA
A coaching eredményesség egyik zálogának az egyediséget, a személyre szabottságot tekintem. Egy vagy néhány coaching irányzat, modell vagy módszer ismerete és alkalmazása nem elégséges válasz a létező és jelentkező sokféleségre. Coaching filozófiám pillérét is a sokféleség megértése és elfogadása jelenti. Sokféleképpen látható – érezhető, érthető és élhető – a világ. Egy adott dilemma vagy helyzet megoldásának kulcsa a korábban nem ismert, nem látott, figyelembe nem vett lehetőségek felismerése, a korábbitól eltérő értelmezés, gondolkodásmód és viselkedés kialakítása. Ehhez szükség van a helyzet alakításában betöltött szerepünk tudatosítására, a döntés és felelősség vállalására, a tettvágyra és a kitartó cselekvésre.

ESZKÖZÖK, MEGKÖZELÍTÉSEK, MELYEKKEL FOLYAMATAIMBAN TALÁLKOZHAT

– értő hallgatás
– kérdések
– visszajelzések
– tudás- és szemlélet frissítés
– könyv- és cikk ajánlás
– mindmapping
– tesztek, kérdőívek
– monitoring
– dokumentum- és esetelemzés
– szempontváltás
– átkeretezés
– szociometria
– shadow coaching
– készségfejlesztő kártyák
– vizuális technikák (rajzolás)
– szerep- és szituációs játékok
– üzleti történetek
– írás (kreatív írás, tematikus fogalmazások)
– további coaching eszközök és megközelítések rugalmas alkalmazása